Düzce Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Öğrenci Alımı

Düzce Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Öğrenci Alımı ilanı yayımlandı. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır.
Düzce Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Öğrenci Alımı
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Enstitümüze Peyzaj MimarlığıAğ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti), İklim Değişikliği doktora programlarına bursiyer öğrenci alınacaktır.
 
Alan Adı                                                                   Kontenjan
Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti                  3
 İklim Değişikliği                                                            3
 Peyzaj Mimarlığı                                                          3
Başvuru Tarihleri:    11-15 Şubat 2019
Sınav Tarihi:               18 Şubat 2019
 Sınav Saati:                10.00
 
Başvuru Koşulları  (100/2000 YÖK DOKTORA BURSU)
 1. Yüksek Lisans Mezunları; Not ortalaması 2,5 ve üzeri, ALES sayısal puanı 55 ve üzeri, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.
Lisans Mezunları; Not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 puandan az olmamak, ALES sayısal puanı 80 ve üzeri, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.
2. Sınavların Değerlendirilmesi
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES sınavı sonucu %50, ve mülakat değerlendirme sonucu %50 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
Öğrenci Burs Başvuru Şartları:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)
f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)
3. Başvuru için gerekli belgeler
a- Lisans diploması ile başvuranlar lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,  yüksek lisans diploması ile başvuranlar yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgeleri aslı veya onaylı örneği veya E-Devlet Sisteminden alınan mezuniyet belgeleri
b- Transkript aslı veya onaylı örneği 
c- ALES sonuç belgesi,
d- Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi
e- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı)
f- Bir adet vesikalık fotoğraf (4,5x6),
g- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h- İkametgah Belgesi
ı- Sabıka Kaydı Belgesi
 
* Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar; Mülakat Sınavı’na girmedikleri takdirde başarısız olarak değerlendirilecektir.
* Başvurular 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsüne elden yapılacaktır.
*Halihazırda aynı Yükseköğretim Kurumunda veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
*Herhangi bir işte çalışmayan bursiyer öğrencilerimize 2000,00 TL burs ödenmekte olup, Mart ayı itibari ile aylık 2250,00 TL burs ödenecektir.