Uludağ Üniversitesi 100/2000 Doktora başvurusu başladı

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri için 100/2000 Doktora bursu kapsamında lisansüstü öğrenci alacaktır.

Ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere 100 Alanda 2000 doktora öğrencisine YÖK tarafında 100/2000 projesi kapsamında  doktora bursu verilmesine  karar verilmiş ve Üniversitelerden bu projeye başvuruları alınmıştır. YÖK tarafından yapılan değerlendirme sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi başarılı bulunarak 10 Öncelikli Alanda 30 Doktora öğrencisi ile bu projede yer alması uygun bulunmuştur. Desteklenen alanlar Bilim Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Özel Eğitim, Translasyonel Tıp, İnsan Beyni ve Nörobilim, İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi), Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Yenilikçi Gıda Teknolojileri veGıda Biyoteknolojisi, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Sürdürülebilir Tarım alanlarıdır. Seçilecek doktora öğrencileri YÖK bursu ile üniversitemizde doktoraları süresince görev alarak araştırmalarına devam edecektir. Öğrencilerin bursu YÖK tarafında verilecektir. 100/2000 YÖK Doktora Bursları projesi kapsamında öğrencilerin Bahar döneminden itibaren eğitim alacaklardır. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecektir Burs miktarı çalışmayan öğrenciler için Aylık 2000 TL herhangi bir kurumda sigortalı çalışan öğrenciler için 500TL’dir. Ayrıca TÜBİTAK 2211 BİDEB Bursu kapsamında öğrencilere 2500TL ek burs olanağı da bulunmaktadır. Başvuru yapabilecek öğrenciler:

Üniversitemizde Doktora çalışmasını yapan ve tez almamış öğrenciler

Üniversitemizde Bütünleşik Doktora Yapan ve Tez almamış öğrenciler

Üniversitemizde yeni Doktora veya Bütünleşik Doktora programına başlayacak öğrenciler (100/2000 Bursunu kazanmaları durumunda Doktoraya başlayabileceklerdir.)

Bir başka üniversitede doktora veya Bütünleşik Doktora programına kayıtlı olan Tez almamış üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler. (100/2000 bursunu kazanmaları durumunda üniversitemize yatay geçiş yapacakları taahhüt etmeleri şartıyla)

Başvurular On-Line olarak Enstitülere yapılacaktır. Başvuru Tarihleri için Enstitü sayfasına bakınız.

Başvuru koşulları için tıklayınız

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü