17 yeni fakülte kuruldu, 3 yüksekokul kapatıldı

 

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

(2) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Avrupa Birliği Enstitüsünün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

(2) Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Turizm Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE
  No Üniversite Adı Kurulan  Fakülte Enstitü Adı
1. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi
2. Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
3. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
4. Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi
5. Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
6. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
7. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
8. Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü
9. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü
10. Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
11. Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
12. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
13. Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
14. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi
15. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
16. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi
17. Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
(II) SAYILI LİSTE
S. No Üniversite Adı Kapatılan Yüksekokulun Adı
1. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
2. Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
3. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu