2018 Eylül YÖKDİL Değerlendirme ve Olası Doğru Cevaplar

Öncelikle 2018 Eylül YÖKDİL sınavına giren herkesin dilediği puana ulaşmasını dileriz.

Genel Değerlendirme

Bu değerlendirme 22 Eylül 2018 tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sosyal bilimler alanında sorulan sorular dikkate alınarak yazılmıştır.

Değerlendirmeye bir soru ile başlayalım: 47 +19 =? Bu soruyla başladık çünkü bu toplama işleminin sonucu sınavda 1,25 puan anlamına geliyordu. YÖKDİL biraz çalışma yapan birinin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmaktaydı. Zorluk açısından yapılan YÖKDİL sınavları arasında en kolay sınavlardan biriydi denilebilir.

İlk 22 soruda genellikle aşina olunan ve rahatlıkla yapılabilecek yapılar mevcuttu.

Bağlaç soruları her zaman olduğu gibi ağırlıkta idi. Kelime ve phrasal verb soruları aşina olunan yapılardan oluşmakta idi.

Tense soruları ise rahat yapılabilecek sorular içermekte idi.

Cloze test soruları ilk 20 soruda gibi yine rahat sorulardı.

Cümle tamamlama soruları geçen sınavlara göre biraz zor ve yapısal olarak yaklaşılamayan sorulardı denilebilir. Ancak anlaşılması YÖKDİL tarzında, kısa ve netti.

Çeviri sorularında geçen sınavlarda gördüğümüz birbirine çok yakın şıklar yoktu, bu anlamda sınava girenlerin hızlıca ve neredeyse tamamını doğru yapabilecekleri türde sorular içermekte idi.

Paragraf tamamlama soruları, tüm sınavlarda korkulan soru tiplerinden biridir ancak bu sınavda daha rahat çözülebilecek, hatta çoğu şıklardan bile tahmin edilebilecek sorular içeriyordu.

İlgisiz cümle soruları, özellikle YDS de olukça zorlaştırılabilen bir soru tipi ancak bu sınavda dikkatli çözenler için zorlayıcı bir soru yoktu denilebilir.

Paragraf soruları orta uzunlukta ve rahat anlaşılabilecek sorular içermekteydi. Soruların çeldiricilerine baktığımızda adeta doğru cevaptan oldukça uzak ve doğru cevaba yönlendiren türdendi.

2018 Eylül YÖKDİL Olası Doğru Cevaplar

İlk 20 Soru 1. As 2. Since 3. Originally 4. Enable 5. However 6. Task 7. Although 8. Has contributed 9. Had been / was destroyed 10. uses / to study 11. injured 12. During / across 13. Along with 14. Because of 15. Divide into 16. Unless 17. Neither / nor 18. The most 19. Which 20. Provides / may need Cloze Test 21. Have faced 22. Who 23. Of 24. While 25. Field

26. is said 27. Bond 28. Trust 29. Such as 30. Among

Kaynak: Remzi Hoca