4. YÖKDİL GENEL Sınav Değerlendirmesi

4. YÖKDİL GENEL Sınav Değerlendirmesi

4. YÖKDİL Sosyal Bilimler Alanı Remzi Hoca'nın Sınav Yorumu ve Olası Cevapları

Öncelikle tüm YÖKDİL sınavına giren dostlarımıza geçmiş olsun. Umarız herkes dilediği puana ulaşır.

  • - 4. YÖKDİL sınavı genel olarak diğer YÖKDİL sınavları düzeyinde bir zorluk seviyesine sahipti.
  • Özellikle ilk 20 sorunun ve 4. YÖKDİL'in cloze testlerinin kolay olduğu söylenebilir. İlk 20 soruda önemli çeldiriciler bile neredeyse yoktu.
  • Cümle tamamlama soruların daha önceki sınavlara göre biraz daha zordu ancak tense önemli bir faktör oldu.
  • Çeviri soruları önceki sınavlara nazaran biraz daha zorlaştırılmıştı.
  • Paragraf tamamlama soruları genelde hızlı bulabilecek ip uçları taşıyan sorulardan oluşmaktaydı.
  • İlgisiz cümle sorularının daha önceki sınavlara nazaran kolay olduğu söylenebilir.
  • - 4. YÖKDİL paragraf sorularında genel olarak daha kolay ulaşılabilen yorumlar içermekteydi, bu nedenle daha rahattı denilebilir ancak sosyal bilimler paragrafları çok fazla bilinemeyecek kelime içermekteydi bu nedenle göz korkutmuş olabilir.
4. YÖKDİL Sosyal Bilimler Alanı Olası Doğru Cevapları

1. rapidly

2. spread

3. public

4. bring up

5. transformation

6. both / and

7. so / that

8. therefore

9. because

10. in spite of

11. as well as

12. even though

13. unless

14. what

15. were introduced

16. invaded / refused

17. used to be / are seeking

18. was appointed / became

19. premiered / have produced

20. issued by / to support

4. YÖKDİL Sosyal Bilimler Cloze Test - 1

21. were formed

22. over the next 300 years

23. known as

24. wealthiest

25. power

4. YÖKDİL Sosyal Bilimler Cloze Test - 2

26.steadily

27.that (played)

28.for instance

29.much (more)

30.whose

4. YÖKDİL Fen Bilimleri Alanı Olası Doğru Cevapları
1. both / and 2. from / by 3. has experienced / took place 4. found out 5. who 6. due to 7. since 8. investigate 9. ?? 10. process 11. stopped / has been 12. while 13. as well as 14. have to learn / become 15. as / as 16. unless 17. ?? 18. ?? 19.?? 20.?? 4. YÖKDİL Fen Bilimleri Cloze Test - 1 21.because 22.coused 23.was published 24.disappeared 25.during 4. YÖKDİL Fen Bilimleri Cloze Test - 2 26.sent out 27.that 28.estimated 29.but 30.so that

Kaynak: REMZİ HOCA