Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Personel Alacak

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD'yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi İktisat Teorisi Doçent 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor Öğretim Üyesi 3 2 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Doçent 1 1 Akıllı Şebekeler, Dağıtım Şebekelerinde güvenlik, Güç Sistemlerinde Optimizasyon konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 2 1 Biyo Mikro/Nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS), nanomekanik biyosensörler konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doçent 1 2 Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak, en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış olmak, yüksek lisans veya doktora seviyesinde ders vermiş olmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 2 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı veya yapı malzemeleri veya yapı işletmesi veya yapısal tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Üretim Mühendisliği ve Planlaması konusunda uygulama tecrübesi bulunmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Makine Öğrenmesi alanında uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Akıllı Sistemler konularında (Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Üretim, Akıllı Şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, yurtdışı doktora mezunu olmak, yakıt hücreleri alanında araştırma çalışmaları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 3 2 Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Betonarme veya Çelik yapısal tasarım konularında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı işletmesi veya kontrat yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı mekaniği alanında çalışmaları bulunmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik veya su yapıları tasarımı veya su kaynakları alanında çalışmaları bulunmak
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1 Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kalitelendirme ve optimizasyon üzerine çalışmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri Profesör 1 1 Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri Profesör 1 1 Mimari eleştiri, kadın mimarlar ve mimarlık eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri Doçent 2 1 Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yavaş şehirler ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları ve yayını bulunmak. Mimari proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapım ve Yapı Bilimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak. Yapı bilgisi üzerinde lisansüstü çalışma yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Mimarlık alanında doktora sahibi olmak, kırsal mimari alanında çalışmaları bulunmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Kentsel tasarım, mekan ve yer konularında akademik çalışmaları bulunmak. Proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.
İnsan ve Toplum Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Siyaset Bilimi alanında; milliyetçilik, kimlik siyaseti, çatışma dinamikleri ve Türkiye siyaseti konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.