Akademik Alımlarda ALES'ten kim muaf tutulur

Öğretim Üyesi Harici Öğretim Elemanı Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 1/b alt fıkrasında;

"Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak" şartı aranmaktadır.

Bu itibarla, öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarına yapılacak tüm başvurularda merkezi sınav olan ALES'ten en az 70 puan aranmaktadır.

Ancak, ilgili yönetmeliğin "Muafiyet" başlıklı 14 üncü maddesi gereği;

1-Doktorasını tamamlamış olanlar,

2-Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına  atanmak için başvuran öğretim görevlileri,

4-Halen yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuranlar,

Merkezi sınav olan ALES'ten muaftırlar.

Bu muafiyet hakkından yararlanabilecekler yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen akademik kadrolara başvuru yapmaları halinde ön değerlendirme ve giriş sınavlarında ALES puanları 70 olarak hesaplanmaktadır.

Bu yazının tüm hakları akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©