Akademik Atamalarda ALES/YDS Puan Barajı Yükseltilebilir mi ?

Bilindiği üzere, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında; “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir”  hükmü yer almaktadır.

İlgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, “Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.” denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.” şartı getirilmiştir.

Bu maddeler kapsamında değerlendirildiğinde; öğretim elemanı kadrolarında aranan asgari ALES ve Yabancı Dil Puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

UNVAN ADI

ASGARİ OLMASI GEREKEN ALES PUANI

ASGARİ OLMASI GEREKEN YABANCI DİLPUANI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 50
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ(LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER) 70 50
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN UZMAN VB.(MESLEK YÜKSEKOKULLARI) 70 MUAF
OKUTMAN(YABANCI DİL) 70 80
OKUTMAN(DİĞER) 70 50
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ(YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER) 70 80
UZMAN 70 50
ÇEVİRİCİ 70 80

Söz konusu yönetmelikte 14 Mart 2016 tarihinde yapılan düzenleme sonucu “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; “Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu madde kapsamında, üniversiteler ilgili yönetmelikte asgari olarak belirlenen ve yukarıdaki tabloda unvanlar bazında belirttiğimiz ALES ve YDS puanlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleme yetkisine sahiptirler

Bu sebeple, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman ve çevirici kadrolarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu web sayfasında bulunan Akademik Kadro İlanları menüsünde ilanları incelerken üniversitelerin aradığı ALES ve Yabancı Dil puanı barajına bakarak başvuru yapmaları büyük  önem arz etmektedir.

Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik ve görsel kullanılabilir. Açık kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.