Araştırma Görevlisi Alımlarında Kişiye Özel Şart Olamaz !

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdür tarafından, ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir.

Üniversiteler yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilan etmek istediği araştırma görevlisi kadrosunda aranacak özel şartları belirledikten sonra Yükseköğretim Kuruluna Akademik Kadro İlanları menüsünde yayınlanmak üzere elektronik ortamda gönderir.

Bu süreçten sonra eğer üniversitenin belirlemiş olduğu özel şartın, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili yönetmelikte aranan “bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan” nitelikte olmaması halinde YÖK tarafından düzeltilmesi için ilgili üniversiteye geri gönderilir.

Araştırma Görevlisi ilanına çıkmak isteyen üniversite YÖK tarafından düzeltilmesi istenilen özel şartlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yaparak tekrar Yükseköğretim Kuruluna elektronik ortamda gönderir.

Yükseköğretim Kurulunun ilanının yukarıda belirtilen yönetmelik hükmüne uygun olduğuna ikna olursa araştırma görevlisi kadrosu doğrudan Akademik Kadro İlanları menüsünde ilan edilir.

Bu çerçevede, tüm araştırma görevlisi kadroları YÖK’ün iznine tabi olarak yayınlandığından adayı tanımlayan spesifik özel şartlar yazılması hem uygulamada hem de yasal mevzuat olarak mümkün değildir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İLANLARINDA HANGİ  ÖZEL ŞARTLAR İSTENEBİLİR  ?

1- Kadronun ilan edildiği bölüm mezunu olmak. (Örneğin, İşletme Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi için “İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak.”)

2-Kadronun ilan edildiği bölüm-anabilim dalında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. (Örneğin, Makine Mühendisliği Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi için “Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak.)

3-Kadronun ilan edildiği bölüm mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.(Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi için “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.)

4-Kadronun ilan edildiği anabilim dalında yüksek lisans yapıyor  veya yapmış olmak.(Örneğin, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına alınacak Araştırma Görevlisi için “Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.)

5-Kadronun ilan edildiği bölümde doktora yapıyor olmak. (Örneğin, Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalına alınacak Araştırma Görevlisi için “Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İLANLARINDA HANGİ ŞARTLAR YAZILMAZ  ?

1-Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak için deneyim şartı olmadığından ilanlarda hiç bir şekilde deneyim şartı yazılamaz. (Örneğin lisans mezuniyeti sonrası alanında 2 yıl deneyim gibi)

2-Sertifika, belge vb. diğer ek özel şartlara sahip olmak gibi kriterler ilanlara yazılamaz. 

Bu itibarla, Araştırma Görevlisi ilanlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi alan kriterleri dışında ““bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan” şartların Araştırma Görevlisi  alımlarında özel şart olarak ilanlarda yer alamayacağını sizlere açıklamaya çalıştık.

Akademik personel alımları ve diğer konularla ilgili bize FORUM sayfamızdan sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik ve görsel kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.