Atılım Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 
Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unv. Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr.  Öğr.   Üy 1 1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak. 2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek, 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak 4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Yabancı dil belgesi 4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 5. Özgeçmiş 6. 1 adet fotoğraf
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr.  Öğr.   Üy 1 1. Deneysel, Bilişsel Bilimler, Gelişim, Uygulamalı ya da Klinik Psikoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak. 2. İlgili doktora alanında çalışmalar yapmış olmak. 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak 4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Yabancı dil belgesi 4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 5. Özgeçmiş 6. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühen. Bölümü Doç. 1 1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik/ Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak, bu alanların birinde doktora ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik ünvanına sahip olmak. 2. Sayısal Tasarım, Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler, Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi, Bilgisayar Ağları, Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak; Bilgisayar Mühendisliğinin biyomedikal uygulamaları alanında araştırma deneyimine sahip olmak. 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak 4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak, 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühen. Bölümü Dr.  Öğr.   Üy 1 1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği, eğitim teknolojileri veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. 2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak. 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak 4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak, 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Yabancı dil belgesi 4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 5. Özgeçmiş 6. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi Metalurji  ve  Malzeme Mühen. Bölümü Prof. 1 1. Üniversitelerin İnorganik malzeme veya Seramik malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek, 2. Fotokatalitik malzemeleri, cam-seramik malzemeleri,     zirkonya diş malzemeleri, boya duyarlı ve perovskit güneş pilleri konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak, 3. Seramik malzemeleri, Seramik malzemelerin prosesleri ve İleri cam bilimi ve teknolojisi derslerini verebilir durumda olmak, 4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, 5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Dr.  Öğr.   Üy 1 1.Fizyoloji anabilim dalında doktoralı olmak. 2. Fizyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek, 3. Hipoksi ve deney hayvanlarında egzersiz uygulamaları hakkında araştırmaları ve deneyimi bulunmak, 4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, 5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Yabancı dil belgesi 4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 5. Özgeçmiş 6. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji   ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. 1 1. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak. 2. Histoloji ve Embriyoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,3. Gebelik immünolojisi ve immün patolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararasıproje, bildiri ve yayınlara sahip olmak,4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doç. 1 1. Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.2. Tıbbi Farmakoloji alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek, 3. Klinik toksikoloji, Farmakoekonomi ve ilaç geri ödemeleri, Serbest Radikal farmakolojisi konularında çalışmaları ve Tıp eğitimi alanında deneyimli olması,4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalık. Anabilim Dalı Prof. 1 1. İç Hastalıkları Anabilim dalında Profesör unvanına sahip olmak.2. İç Hastalıkları alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,3. Kronik hastalık önleme programlarında yer almış olmak, kendi uzmanlık alanında Uluslararası Bilim Kurulu üyeliğine sahip olmak, Uluslararası Bilim Ödülü sahibi olmak, Meslek yüksek okulu kurulma aşamasında görev almış olmak4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. 1 1. Genel Cerrahi Anabilim dalında Doçent unvanına sahip olmak.2. Genel Cerrahi alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,3. Minimal invaziv cerrahi ve single port laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip bulunmak,4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doç. 1 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçent unvanına sahip olmak.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek, 3. Diabetik olmayan gebelerin makrozomik bebeklerinde Glukagon Like Peptit1 seviyeleri üzerinde çalışma yapmış olmak, yardımcı üreme teknikleri üzerinde deneyim ve sertfikası olması, 4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, 5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. 1. Başvuru dilekçesi 2. Doktora belgesi 3. Doçentlik belgesi 4. Yabancı dil belgesi 5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 6. Özgeçmiş 7. 1 adet fotoğraf