Bayburt Üniversitesi 12 Akademik Personel alacak

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No Fakülte Bölüm ABD Unvan Der Adet Niteliği
1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Profesör 1 1 -
2 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 -
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
4 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
5 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
6 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
7 Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
8 Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
9 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 4 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak
11 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu başvurular için altı (6), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7-  Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuranlar: YDS, YÖKDİL sınavından en az 55 puan aldığını gösterir belge ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olduğu gösterir belge.

8- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

14- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

Başvuru Yeri

Başvurular Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16/11/2018 Cuma günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete : 02/11/2018 Cuma tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete

Son Başvuru Tarihi : 16/11/2018 Cuma

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr