Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.bayburt.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Fakülte Bölüm ABD Unvan Der Ad Niteliği
Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Profesör 1 1 -
Bayburt Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Dan. Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eğitim Prog. ve Öğretim Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Bütçe ve Mali Planlama Yardımcı Doçent 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Maliye Teorisi Yardımcı Doçent 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İşletme Sayısal Yöntemler Yardımcı Doçent 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yardımcı Doçent 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Pr. Yardımcı Doçent 4 1 İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri / Dinler Tarihi BD Yardımcı Doçent 3 1 Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler YO Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 4 1 İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.