Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Doçentlerin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sıra No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
1 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği bölümünden almış olmak. Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanından almış olmak. Basamaklı dolusavaklar, nehir, atıksu arıtması ve hidroelektrik konularında çalışmaları olmak.