Danıştay İDDK'dan, ALES'in geçerlilik süresine dair karar

Danıştay 8. Dairesi, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla, 2017 öncesi ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkaran yönetmelik düzenlemesini iptal etmişti. İptal sonrası ortaya çıkan mağduriyet YÖK tarafından geçici bir düzenlemeyle çözülmüştü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz üzerine,  Danıştay 8. Dairesi kararını bozdu. Kararda, 2547 sayılı Kanunun, YÖK'e, ALES sonuçlarının kaç yıl boyunca geçerli olacağına dair bir yetki verdiğine atıfta bulunuldu.