Dicle Üniversitesi çok sayıda Öğretim Üyesi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgeleri 1 takım dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 4 adet CD ye aktarılarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Derece Adet
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Profesör 1 1
Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 2
Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Müh. Elektronik Profesör 1 1
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Pr. Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doçent 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doçent 1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Mikrobiyolojisi Doçent 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmakognozi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Ortodonti Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlahiyat lisans mezunu olup, Din Felsefesi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlahiyat lisans mezunu olup, İslam Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Dölerme ve Suni Tohumlama Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Dölerme ve Suni Tohumlama Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Matematik, İstatistik ve Biyoistatistik lisans mezunu olup, Uygulamalı İstatistik Bilim Alanında doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Matematik, İstatistik ve Biyoistatistik lisans mezunu olup, İstatistik Teorisi Alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Sanat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sanat Tarihi lisans mezunu olup, Sanat Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak