Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Düzce Üniversitesinden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. Başvuru Tarihleri: 04.07.2018 - 18.07.2018 tarihleri arası.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN DERECE ADET NİTELİK
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Pragmatizm ve sosyolojik metodoloji ilişkisi konusunda çalışmış olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Finansal Performans ve Davranışsal Finans alanlarında çalışmış olmak.
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış alanında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Malzeme Bilimleri Doçent 1 1 Ark kaynaklarından yayılan radyasyon, lazer ve difüzyon kaynak uygulamaları konularında çalışmış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Rüzgar tribünlerinde hata analizi konusunda çalışmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Odun Mekaniği ve Teknolojisi Profesör 1 1 Ağaç Malzeme Mekaniği ve Mikromekanik Test Yöntemleri konularında çalışmış olmak.
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Doçent 1 1 Orman Ürünleri Kimyası ve Nanoselüloz Üretimi konularında çalışmış olmak.
Orman Mühendisliği Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Profesör 1 1 Orman Alanlarında Sel, Çığ ve Heyelan Kontrolü ile Haritalanması konularında çalışmış olmak.
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarımı Doçent 1 1 Görsel Peyzaj Kalitesi konusunda çalışmış olmak.
Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1 Kentsel Yaşam Kalitesi konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Öğretim Profesör 1 1 Hemşirelikte Eğitim alanında çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Yeni doğanlarda transepidermal sıvı kaybı konusunda çalışmış olmak.
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Mevsimlik tarım işçiliği konusunda çalışmış olmak.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Resim Doçent 2 1 Resim alanında sanatta yeterlilik yapmış ve Plastik sanatlar alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Mimarlık Mimarlık Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mimarlıkta tipomorfoloji ve mekan alanında çalışmış ve Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.
Müzik Türk Müziği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Müzik alanında Sanatta yeterlilik yapmış olmak ve Solfej ve kompozisyon alanlarında çalışmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Türk Futbolunda Rekabetçi Denge konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 2 1 Bilişsel Radyo ve Vücut Alan Ağları konularında çalışmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Puzolan katkılı Horasan harçları ve puzolan katkılı çimentolar konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Renal transplantasyon genetiği ve immünnolojisi konusunda çalışmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Bulaşıcı hastalıklar surveyansı hakkında çalışmış olmak.
Halk Sağlığı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İş sağlığı ve güvenliği, tehlikeli madde güvenliği ve çalışan kadınların üreme sağlığı konularında çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Menapozal ve perimenapozal hastalarda adneksiyal kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Endüstriyel Kalıpçılık Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi ve İşlenebilirliği konusunda çalışmış olmak.
Makine Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mil yatak sistemlerinin dinamik davranışları konusunda çalışmış olmak.
Düzce Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalmış betonların kırılma parametrelerinin belirlenmesi konularında çalışmış olmak.
Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sezgisel optimizasyon teknikleri ve görüntü işleme konularında çalışmış olmak.
Gümüşova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Resim ve Konstruksiyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kriyojenik işlem, süper alaşım, fren balataları ve işlenebilirlik konularında çalışmış olmak.