Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. (*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN ŞARTLARI
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ PROFESÖR 1 1 Tıbbi Farmakoloji alanında doçent olmak, Deneysel Diyabet, Ateroskleroz alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI PROFESÖR 1 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak, Bulaşıcı Hastalık Sürveyansı konusunda çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1 1 Hemşirelik bilim alanında doçent olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1 Bitkilerde Endogen Hormon İçerikleri ve Poliaminler konusunda çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ * KİMYA FİZİKOKİMYA PROFESÖR 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Nano Yapılı Enerji Depolama Sistemleri alanında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlıyor olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ZOOLOJİ PROFESÖR 1 1 Hayvan Sitogenetiği ve Böcek Moleküler Sistematiği alanında çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Termofilik Mikrofunguslar ile Potansiyel Allerjen ve Patojen Aeromikobiyota üzerinde çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri alanında doçent olmak, uzun lif iplikçiliği alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BİYOMÜHENDİSLİK PROFESÖR 1 1 Biyomühendislik alanında süperkritik ve mikroakışkanlar konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK PROFESÖR 1 1 Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak ve faz değişimli ısı iletimi alanında çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ SÜT TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Süt Teknolojisi alanında bakteriyofaj ve yenilebilir filmler ile ilgili çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Eğitim bilimleri (eğitim sosyolojisi) bilim alanında ve sınıf öğretmenliği alanında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR PROFESÖR 1 1 Politik Ekonomi, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Küreselleşme konularında çalışmaları olmak.
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI PROFESÖR 1 1 Türkmen Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatıyla ilgili alanda çalışmaları olmak.
GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Enerji Teknolojileri alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 1 Dermatopatoloji ve Yumuşak Doku Patolojisi konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Akciğer kanserinde ilaç direnci alanında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ ENDODONTİ DOÇENT 1 1 Endodonti alanında doçent olmak. Vertikal kök kırıklarının tedavisi ve endodontik apikal cerrahi alanında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ ENDODONTİ DOÇENT 1 1 Endodonti alanında doçent olmak. Pulpa kök hücreleri ve rejeneratif endodontik tedavi ve irrigasyon solusyon alanında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DOÇENT 1 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında doçent olmak. Dentin hassasiyeti ve arka diş restorasyonlar ile ilgili klinik çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ DOÇENT 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim alanında doçent olmak. Öğretmenlerin mesleki davranış ve yaşantı modelleri konusunda çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ZOOLOJİ DOÇENT 1 1 Herptil ve Memeli Histopatolojisi ile ilgili alanlarda çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA DOÇENT 1 1 Organik Kimya alanında doçent olmak, Doğal Bileşikler Kimyası alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERİ MÜHENDİSLİĞİ DERİ MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 1 Deri Mühendisliği alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ *GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Gıdaların kurutulması ile ilgili çalışmaları olmak, ingilizce ders vermek için gerekli koşulu sağlamış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER DENİZ BİYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Su Ürünleri alanında doçent olmak ve Temel Bilimler alanında çalışmaları olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK DOÇENT 1 2 Su Ürünleri alanında doçent olmak ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ DENEYSEL PSİKOLOJİ DOÇENT 1 1 Bilişsel Psikoloji ve Uygulamalı Deneysel Psikoloji alanlarında çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER DOÇENT 1 1 Uygulamalı İletişim alanında doçent olmak. Halkla İlişkiler ve Duyurum alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Sınıf öğretmenliği alanında çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Dinamik Denklemlerin Periyodik Çözümlerinin Varlığı üzerine çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Bitkilerinden Tütün Bitkisi üzerine doktora yapmış olmak.
ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak.