FETÖ irtibatı olmayan tüm ÖYP'liler 33/a kadrolarına geri atanmalı!

ÖYP'LİLERİN BİR GÜNDE KADRO GÜVENCELERİ ELLERİNDEN ALINDI

Bilindiği üzere, 01 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek 30 uncu maddeyle; "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden atama yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir." düzenlemesi yapıldı.

Bu düzenleme sonucu tüm ÖYP'liler daimi statü olan 33/a kadrosundan lisansüstü eğitim sonuçlandığında kadrosu ile ilişiğinin kesilmesi sonucu doğuran 50-d statüsüne bir günde geçirildi ve kadro güvenceleri gitti.

Bu tüm ÖYP'li araştırma görevliler tarafından büyük tepkiyi yol açarken YÖK tarafından herhangi bir geri adım atılmadı. Hatta Üretim Reformu Paketi ile yapılan düzenleme sonucunda 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 38 inci maddeyle 01/01/2018'den sonra yapılacak tüm araştırma görevlisi atamaları da 2547 sayılı Kanunun 50-d statüsüne göre yapılacak. Ayrıca, 50-d statüsünde olan araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçişleri de önümüzdeki yıldan itibaren kalkıyor.

ÜNİVERSİTELER HAKKANİYETLE KARAR VERMELİ

Dolayısıyla, tüm devlet üniversiteleri yılın son aylarında halihazırda 50-d statüsünde eğitimlerine devam eden ÖYP Araştırma Görevlileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor. Yapılan bu düzenlemeyi fırsat bilen bazı üniversiteler şimdiden ÖYP Araştırma Görevlilerinin ilişiklerini kesiyor. Bazıları da elimden kaçırırım düşüncesiyle tüm ÖYP Araştırma Görevlilerini 33/a kadrolarına atayarak mecburi hizmet yükümlüklerinin devamını sağlıyor. Fakat her üniversitede farklı uygulamalar olduğu için mağduriyetler yaratılıyor..

ÜNİVERSİTELER FETÖ İLE İRTİBATI OLMAYANLARI 33/A KADROLARINA GERİ ATAMALI !

Daha önce kadro güvencesi olduğu halde bir günde KHK ile adaletsiz bir şekilde özlük hakları ile oynanan ÖYP Araştırma Görevlileri hakkında değerlendirme yapan üniversite yönetimlerinin; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan kişiler hakkında olumlu karar vererek hepsini 33/a kadrolarına atamalıdırlar.

Umuyoruz ki bu ayın sonuna kadar kesinleşecek süreçte üniversiteler bu hassasiyetlere göre işlem yapacaklardır !