Giresun Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                     :  11.05.2018

Başvuru Tarihi              :  11.05.2018

Son Başvuru Tarihi       :  25.05.2018  
SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET İLAN ŞARTI
1 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Profesör 1 1 Enzim saflaştırma ve enzim inhibisyonu diyabet hiper lipidemi anti oksidan konularında çalışmaları olmak.
2 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Profesör 1 1 Doçentlik unvanını plastik sanatlar bilim alanında almış olmak.
3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Kalp nakli ve enfektif kapak endokarditlerinde cerrahi tedavi konusunda çalışmaları olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Coğrafya alanından almış olup, Turizm Coğrafyası alanında çalışmaları olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Doçent 3 1 Yapay sinir ağları ve bulanık mantık alanlarında çalışmaları olmak.
6 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Doçent 3 1 Değişken üslü lebesgue lorentz ve amalgam uzayları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Gümüş katkılı yüksek sıcaklık üstün iletkenlerin elektriksel, manyetik ve akı dinamiği özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
8 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar üzerine anatomik çalışmaları olmak.
9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Testis torsiyonunda statin tedavisinin etkinliği ile ilgili deneysel çalışması olmak.
10 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Akut akciğer hasarı tedavisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
11 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Serviksin prekanseröz ve skuamöz hücreli karsinomları ile ilgili çalışması olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olup, likenlerin antimikrobiyal, antioksidan ve enzim inhibisyonu aktiviteleri ile ilgili çalışmaları olmak.
13 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olup, hafızlık eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
14 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış olmak.