Gümüşhane Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylarhttp://personel.gumushane.edu.tr/tr/saYfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.) Başvurular ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir. İlgililere duyurulur.
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KAD.  UNV. DER. AD AÇIKLAMA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Türk Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi ABD Dr. Öğretim Üyesi 2 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD Dr. Öğretim Üyesi 4 1 Biyoloji alanında Doktora yapmış olup, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Uzaktan Algılama ve CBS alanında Doktora yapmış olmak.
Şiran Mustafa Beyaz MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Kelkit Aydın Doğan MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr. Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Sivil Havacılık alanında Doktora yapmış olup, Helikopter Modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi ABD Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Alanında Doktora yapmış olmak.