Batman Üniversitesi'nden Aykırı İlan !!!

Batman Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulunun yakın tarihte sağlık alanında belirlemiş olduğu asgari kadro ölçütlerine aykırı şekilde kadro ilan etti !

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sağlık alanındaki lisans programlarında eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla program açma ölçütlerinin yeniden belirlenmiş ve yeni asgari koşullar oluşturulmuştu.

Asgari program açma ölçütleri belirlendikten kısa bir süre sonra Batman Üniversitesi tarafından 07 Mart 2019 tarihinde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarda; "HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK." şartı aranmıştır.

Ancak, aşağıda paylaştığımız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü asgari program açma koşullarına baktığımızda atanacak asgari 3 (üç) öğretim üyesinin en az 2'sinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından olması zorunludur.

Diğer öğretim üyesinin ise, Ergoterapi veya Tıp (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği) alanında olmalıdır.

Batman Üniversitesinin Hemşirelik alanında alacağı doktor öğretim üyesi asgari program ölçütlerinde belirtilen diğer alanlarda sayılmadığından buraya yapılacak atama -Yükseköğretim Kurulunun Kriterlerini- bir ay geçmedendelmek anlamına gelecektir.

Dolayısıyla, Batman Üniversitesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için verdiği bu öğretim üyesi ilanını iptal etmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz !

FİZYOTERAPİ PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ
Memurlar.Net - Özel