Boşalan kadrolar doğrudan rektörlüğe aktarılacak !

Yükseköğretim kurumlarından norm kadro sisteminde boşalan kadrolar bundan böyle doğrudan rektörlüğe aktarılacak !
Boşalan kadrolar doğrudan rektörlüğe aktarılacak !

Yükseköğretim kurumlarında akademik kadro uygulamalarını baştan sona değiştiren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Norm kadro yönetmeliğinin yayımından önce akademik kadrolarda boşalma (istifa, naklen başka kuruma atanma, emeklilik, ilişik kesme) olması halinde söz konusu kadro ilgili anabilim dalında tahsisli olarak kalıyordu.

Fakat, mezkur yönetmeliğinin yayımından sonra yeni sistemin uygulanmasını kolaylaştırmak ve kadro hareketlerini gözlemleyebilmek amacıyla, Rektörlük haricindeki birimlerde dolu bulunan öğretim elemanı kadrolarında boşalma olması halinde, boşalan kadrolar herhangi bir işleme kalmaksızın Rektörlüğe aktarılması kararlaştırılmıştır.

Bu yazı çerçevesinde, üniversitelerin herhangi bir akademik biriminde kadro bulunmayacak olup, ihtiyaca binaen norm kadro yönetmeliğinde yer alan ilgili akademik kurulların görüşleri alınarak kadro aktarımları Rektörlük bünyesinden yapılacaktır.

İŞTE YÖK YAZISIMemurlar.Net - Özel