Doçentliğe Başvuracak Adaylara ÜAK'tan Uyarı !!!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentliğe başvuracak adayların öğrenim bilgileri ile ilgili adaylara uyarıda bulundu !

Bildiğiniz üzere, 15 Nisan 2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliği"nin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder." hükmü gereğince Mart-2019 dönemi doçentlik başvuruları 15 Mart 2019 günü başlayıp, 29 Mart 2019 günü sona erecektir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıya göre; bu dönem başvuru yapacak adaylara ait öğrenim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınacağı, sisteme ayrıca belge yüklenmesi gerekmediği, bu kapsamda başvuracak adayların lisans ve lisansüstü öğrenim belgelerinin Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) aktarılarak e-devlet üzerinden erişimin sağlanacağı duyurulmuştur.

İŞTE ÜAK YAZISIMemurlar.Net - Özel