Hitit Üniversitesi Norm Kadro Yönetmeliğine aykırı ilan yayımladı

Hitit Üniversitesi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği asgari program açma ölçütlerine ve 2/3 kuralına aykırı öğretim üyesi ilanına çıktı !
Hitit Üniversitesi Norm Kadro Yönetmeliğine aykırı ilan yayımladı

HİTİT ÜNİVERSİTESİNDEN ASGARİ PROGRAM AÇMA ÖLÇÜTLERİNE VE 2/3 KURALINA AYKIRI İLAN!

Hitit Üniversitesi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği asgari program açma ölçütlerine ve 2/3 kuralına aykırı öğretim üyesi ilanına çıktı !

Bildiğiniz üzere, 24 Şubat 2019 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sağlık alanındaki lisans programlarında eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla program açma ölçütlerinin yeniden belirlendiğini duyurarak sizlere yeni asgari koşulları paylaşmıştık.

Diğer taraftan, Hitit Üniversitesi tarafından 28 Mart 2019 tarihinde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bünyesinde ilan edilen kadrolara başvuracak adaylarda; "Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalında Doktora yapmış olmak." şartı aranmıştır.

Ancak, ilgili üniversitesinin web sayfasına ve geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçlarına bakıldığında; asgari program açma koşullarını sağlayarak 2018-2019 akademik yılında ilk kez öğrenci alımı yapan Çocuk Gelişimi bölümüne, bu yıl alınacak öğretim üyesi kadrolarının YÖK'ün belirlediği asgari koşulları arasında yer almayan -Okul Öncesi Eğitimi- alanından olduğunu görüyoruz !

Öte yandan, yine ilgili üniversitenin web sayfası üzerinden bakıldığında, Çocuk Gelişimi bölümünde halihazırda 3 (üç) doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." hükmüne göre bu bölüme 2 (iki) doktor öğretim üyesi ilan edilerek atama yapılması mevzuat gereği mümkün değildir. Çünkü, asgari kadro sayısı 3 (üç) öğretim üyesi olarak belirlenen bu bölüme ilave 2 (iki) doktor öğretim üyesi alınması 2/3 kuralına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, ilgili üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümünde istihdam etmek üzere ilana çıktığı Doktor Öğretim Üyesi kadrolarını yeniden değerlendirmesinde fayda bulunmaktadır...Memurlar.Net - Özel