Önlisans Lisans ve Lisansüstü öğrenciler Nasıl yatay geçiş yapabilir?

Bahar döneminde yatay geçiş yapacak Önlisans Lisans ve Lisansüstü öğrencileri için yatay geçiş hükümleri nelerdir?
Bu haberimizde yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin yatay geçişleri hakkında bilgilendirme yapacağız. Kurumlararası yatay geçişte  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Önlisans Öğrencileri Nasıl Yatay Geçiş Yapabilir?
Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler iki türlü yatay geçiş yapabilir. Bunlardan birinci Kurumlar Arası yatay geçiştir.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş:  Önlisans öğrencileri kurumlar arası yatay geçiş hakkı müracaatları yılda iki defa yapılmaktadır. Önlisans Öğrencileri Aralık Ocak aylarında bahar dönemi için Haziran- Temmuz ayları için Güz dönemi için yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Yatay geçiş başvuru kriterleri için not ortalamasının en az 2.00/4.00 üzerinden olması gerekir. Diğer koşullar Üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Ayrıca Merkezi yerleştşrme puanı ile yatay geçiş yapabilirler.
Lisans Öğrencileri Naıl Yatay Geçiş Yapabilir?
Kurumlararası Yatay Geçiş:
Lisans öğrencileri not ortalaması ile yatay geçiş yapabilirler. Aynı programlar arasında yapılan geçiştir. İkinci öğretim programında öğrenim gören öğrenci yüzde ona girmesi halinde kurumlararası yatay geçişte belgelendirmesi halinde normal öğretim programına yatay geçiş yapabilir. Not ortalaması ile yatay geçiş başvuruları haziran temmuz aylarında yapılmaktadır. Başvuru için Genel kriter Not Ortalamasının en az  2:00/4:00 üzerinden olması gerekiyor. Bunun dışında Farklı kriterler yükseköğretim kurumlarınca eklenebilir. Örneğin bir yükseköğretim kurumunda Lisans not ortalaması 2:50 ve başarısız dersi olabilir bir başka yükseköğretim kurumunda ise not ortalaması 2:00 ve başarısız dersi olmaması istenebilir.
Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş
Öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki  merkezi yerleştirme puanı geçmek istedği yükseköğretim programının taban puanı eşit ve yüksek olması durumunda yatay geçiş yapabilirler. Başvuru Bahar dönemi için Aralık ve Ocak ayı olabilir. Üniversitelerin ara dönem için kontenjan zorunluluğu yoktur. Güz dönemi için başvurular Sadece Ağustos ayında alınmaktadır. Güz döneminde Üniversiteler kontenjan ilan etmese bile başvurular alınır.  Güz dönemi kontenjanlar  her bir sınıf için ilgili yılın Öğrenci Seçıııe ve Yerleştirme  Sistemindeki  kılavuzdaki  öngörülen öğrenci kontenjanın % 30'u Bahar döneminde ise %20'sini geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Aynı programlar arası olabileceği gibi farklı programlar arasında da yatay geçiş yapılabilir. Örneğin Fen Bilgisi öğretmenliği Bölümüne 2015 yılında kayıt yaptıran bir öğrenci başka bir yükseköğretim kurumuna yada kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş yapmak için kayıt olduğu yıldaki ÖSYM puanı geçmek istediği bölümün aynı yıldaki puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yani İlköğretim Matematik Öğretmenliği TM-2 puanı ile alıyorsa öğrencinin girdiği yıldaki TM-2 puanı geçeceği yükseköğretim bölümündeki puanına eşit ya da yüksek olması gerekir.
Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptırılan programlara merkezi yerleştirme taban puanı esas alınarak özel yetenek program başvuru alınabileceğine normal programlardan özel yetenek sınavı yapılarak alınan programlara başvuru yapılamamaktadır.
Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile sadece bir kere yatay geçiş yapma hakkı vardır.
Merkezi puan ile yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumundan tekrar kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna bir sonraki başvuru döneminde başvurmaları durumunda geri dönmeleri mümkündür.
Merkezi yerleştirme puanı ile başarısız dersinin olması ya da derslere devam etmeme gibi durumların olması engel teşkil etmez. Esas olan öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYS puanıdır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA YATAY GEÇİŞ
Lisansüstü programlarda yatay geçiş Önlisans- Lisans Programları gibi  belli bir yönetmelik çerçevesinde değildir. Yükseköğretim kurumları kriterleri kendileri belirlemektedir. Lisansüstü programlarda yatay geçiş Bilimsel Hazırlık döneminden Ders döneminin bitirilmesi dönemine kadar geçiş yapmak mümkündür. Yani öğrenci tez dönemine geçtikten sonra geçiş çok az üniversitelerde mümkündür. Yatay geçişlerde genel kriter ise Lisansüstü programlara öğrenci alınırken uygulanan kriterlerdir. Yani A üniversitesine yatay geçiş yapacak öğrenci A üniversitesinin lisansüstü başvuru kriterlerinde yer alan bilgileri sağlaması gerekmektedir.
TEZSİZ PROGRAMLARDAN TEZLİ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ
Tezsiz programlardan tezli yüksek lisans programlara geçmek mümkündür. Yükseköğretim kurumları kriterleri belirlerken genelde not ortalamasının 3.00/4.00 üzerinden olması gerekir. Bazı yükseköğretim kurumları not ortalamasını yükseltebilir.  Ayrıca bunun dışında yükseköğretim kurumu tarafından tezli yüksek lisans programı için istenen kriterleri de sağlaması gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları Akademikadro.Net'e aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©