YÖK artık lisansüstü başvurularında ücret alan üniversiteleri uyarmalı

Devlet Üniversiteleri lisansüstü başvurularda başvuru ücreti alınır mı?
YÖK artık lisansüstü başvurularında ücret alan üniversiteleri uyarmalı
Hatırlanacağı üzere devlet üniversitelerin yüksek lisans ve doktora başvurularında başvuru ücreti alınmasını sayfamızda paylaşmış ve bununla ilgili bir düzeltmeye gidilmesini önermiştik. Ancak Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans başvuru koşullarını incelediğimizde hem 50 TL Başvuru ücreti istenmektedir. Hem de Doktora başvurularında yabancı dil puan alanları incelendiğinde başvuran adayların YÖKDİL sınavı sonuçlarının geçersiz ve kullanılamaz olduğu  ilandan ve adaylar tarafından  anlaşılmaktadır. Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın bir yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilmemesi mevzuata aykırıdır.

Bu kapsamda YÖK'ün hem akademik personel ilanlarında hem lisansüstü başvurularında yapmış olduğu yetki devri malasef bazı yükseköğretim kurumları tarafından çok yanlış anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin şikayetler gün geçtikçe artmakta.....

Üniversitlerin hem şahsen hem online olarak yapmış oldukları lisansüstü başvurularında ücret almaları hiç bir mevzuaata uygun değildir.

Yükseköğretim Kurulunun bu konuya el atacağını düşünmekteyiz.