YÖK'ten Lisansüstü Eğitim süresi ile ilgili önemli görüş !!

Yükseköğretim Kurulu, lisansüstü eğitimde azami sürelerin belirlenmesi ile ilgili önemli bir görüş verdi.
YÖK'ten Lisansüstü Eğitim süresi ile ilgili önemli görüş !!

20 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için belirlenen azami sürelerin 2016-2017 güz dönemi itibarıyla sıfırlandığı, dolayısıyla bu dönem sonunda tezini savunamayan öğrencilerin ilişiklerinin kesileceği, ancak öğrencilerin altıncı döneminin hesaplanmasında yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birliktelik sağlanamadığını, bazı üniversitelerin tez teslim tarihlerini Eylül ayına kadar ötelerken, bazı üniversitelerin ise Mayıs sonunu esas alarak tezleri için 2-3 ay gibi kısa süreye ihtiyaç duyan öğrencileri mağdur ederek kayıtlarının silinme durumuyla karşı karşıya bırakılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde üniversitelere gönderilen yazıda ise;

1- Tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme verilen öğrencilere tanınacak ek sürenin azami süreyi aşması halinde ilişiklerinin kesilip kesilemeyeceği hususunda tereddütler oluştuğu,

2- "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; " Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir." hükmünde yer alan ifadeden anlaşılması gerekenin "öğrencinin tezini hazırlaması ve tez savunmasından önce teslim etmesi" olarak anlaşılması gerektiği,

3- Bu çerçevede, azami süreler içerisinde tez savunmasına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen tezli yüksek lisans öğrencilerine verilecek 3 aylık süre ile aynı durumda olan doktora öğrencilerine verilecek 6 aylık sürenin AZAMİ SÜRELERE DAHİL EDİLMEMESİNE,

Karar verilmiştir.

Bu karar çerçevesinde tezli yüksek lisans öğrencileri mezkur yönetmelik gereğince altıncı yılın sonuna kadar tezini hazırlayıp tez savunmasından önce teslim etmesi halinde 3 ay ek süre alabilecek ve bu süre azami süreden sayılmayacaktır. Keza aynı şekilde, doktora öğrencileri için de tez düzeltme için verilecek 6 aylık ek süre yönetmelikte tanımlanan azami sürelere dahil edilmeyecektir.

Bir anlamda şu şekilde ifade edebiliriz; tez savunma sınavından önce tezini hazırlayıp teslim eden yüksek lisans öğrencileri için azami süre 3 yıl 3 ay, doktora öğrencileri için ise 6 yıl 6 ay, bütünleşik doktora öğrencileri ise 7 yıl 6 ay olarak dikkate alınacaktır.

Yavuz Selim KAPLANMemurlar.Net - Özel