Hacettepe Üniversitesi Araştıma ve Öğretim Görevlisi Alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI /
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1
15.05.2018 - 29.05.2018
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI /
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1
14.05.2018 - 28.05.2018