Haliç Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

TALEP EDİLEN KADRO Uzmanlık Alanları
Fakülte/YO Bölüm Adet Unvan
Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyat 1 Prof. Dr. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı- İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Uzman
Matematik 1 Yrd. Doç. Dr. Alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Mütercim Tercümanlık 1 Prof. Dr. Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.
1 Doç. Dr. Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.
1 Yrd. Doç. Dr. Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Prof. Dr. Karsinogenezin Oluşumunda Rol Oynayan Sinyal Yolakları Üzerinde Moleküler düzeyde akademik çalışmaları yapmış olmak.
Psikoloji 2 Prof. Dr. Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak
2 Doç. Dr. Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak
2 Yrd. Doç. Dr. Psikoloji alanında doktora programını tamamlamış olmak
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Doç. Dr. Termodinamik veya enerji bilim dalında doktora yapmış olmak.
1 Yrd. Doç. Dr. Konstrüksiyon veya mekanik bilim dalında doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği 1 Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisliği
1 Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği
1 Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Mühendisliği
Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji 1 Prof. Dr. Tıbbi Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Prof. Dr. Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Farmakoloji 1 Prof. Dr. Tıbbi Farmakoloji
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 Prof. Dr. Lisans Eğitimini Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Yenileme Koruma Programında Tamamlamış, Akıllı Evler Üzerine Sanatta Yeterlik Çalışması Yapmış Olmak. Mimarlık (Tasarım, Planlama, Proje, Uygulama)Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. İç Mekan Tasarımı, Yeniden İşlevlendirme ve Endüstri Mirası Üzerine Çalışmalar Yapmış ve Eğitim Vermiş Olmak.
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 Doç. Dr. Endüstri Ürünleri Tasarımı İç Mimarlık lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını Endüstri Ürünleri Tasarımında yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip.
Mimarlık 1 Yrd. Doç. Dr. Mimari Tasarım Doktora Programı mezunu olmak.
BESYO Rekreasyon 1 Doç. Dr. Engelliler ve Terapi Rekreasyonu alanında çalışmış olmak
Hemşirelik YO Hemşirelik 2 Prof. Dr. Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD
1 Prof. Dr. Fizyoloji ABD
2 Doç. Dr. Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları ABD
Sağlık Bilimleri YO Ebelik 1 Yrd. Doç. Dr. Lisansta Ebelik yada Hemşirelik mezunu olmak. Tercihen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya hemşireliğin diğer alanlarında doktorasını yapmış olmak. (Hemşirelik esasları, Hemşirelikte Yönetim, Cerrahi Hastalıkları, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı)
1 Yrd. Doç. Dr. Tıp mezunu olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını yapmış olmak.

İlan Tarihi            : 12.02.2018

İlan Bitiş Tarihi    : 27.02.2018

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

  • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
  • YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
  • Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
  • Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Yerel Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır.

Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.  (Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)