Hatalı Öğretim Görevlisi Alım İlanı !!!

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bütünüyle değiştirilerek 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları gereğince, geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından belirlenen ALES muafiyet alanları hariç olmak üzere meslek yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları şart olmuştur. Ancak, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi ilanına baktığımızda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübe sahibi olmak" şartının istendiği ve bu şartın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu görülmüştür. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin aynı zamanda vakıf üniversitelerini de kapsaması sebebiyle ilgili üniversite tarafından hatalı ilan şartlarının güncellenmesi gerekmektedir.