İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Profesör Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE                                                   :  Fen Fakültesi

BÖLÜM                                                       :  Matematik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI                              :  Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI   :  1

ÖZEL KOŞULLAR                                     :  Matematiğin cebir dalında modüler invaryant kuramı konusunda çalışmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak ve araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış, ödül ve burslar kazanmış, ilgili projelerde yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent/ANKARA