İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent - Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Nitelik
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1 Stereotaktik cerrahi derin beyin sitümülasyon cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Nöronavigasyon konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 EUS ve ERCP konusunda deneyimli olmak. Karaciğer nakli konusunda eğitim almış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Romatolojik, nörolojik, pediatrik rehabilitasyon alanlarda çalışmalar yapmış olmak. Diagnostik ultrasonografi ile ilgili yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1 Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık yapmış olmak. Lizozomal hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 İç Hastalıkları hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak. KOAH konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Hukuk Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör 1 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak.
Edebiyat Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Türk İslam Sanatları bilim dalında doktora yapmış olmak. Osmanlı dönemi tekstil, kumaş ve kıyafetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre "Ön Değerlendirme Komisyonu"nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte "Ön Değerlendirme Komisyonu"na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin:

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL (Güney Yerleşkesi)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)