İstinye Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul,   34010
FAKÜLTE/MYO BÖLÜM UNV AD. ÖZEL ŞART
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bl. Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora derecesine sahip olup, Örgütler Arasındaki İzomorfizm Düzeyi ve Spontan&Karşılıklı Kümeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık             ve Çevre            Tasarımı Bl. Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olup, değişen üretim-tüketim kavramlarının mobilya tasarımı üzerindeki etkileri ve Mimari Ortam - Sinemada Temsili alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bl. Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletmelerde Termodinamik Analiz ve Enerji, Çevre ve Sektör İlişkiler alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi              ve       Rehabilitasyon     Bl. Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olup, Çocuklarda Ayna Terapisi ve Spastik Serebral Paralizili Olgular alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo,      Televizyon ve Sinema Bl. Dr. Öğr. Üyesi 1 İletişim alanında doktora derecesine sahip olup, medya sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesi olmak.