İzmir Demokrasi Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak

İZMIR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirlilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'ıın ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unv. Der. Ad. Nitelik
Eğitim Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 3 1 Deneyimsel öğrenme ve açık sınıflarla ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi konusunda çalışmaları olmak.
Fen - Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Türk meslek folklorü, türk halk inançları, türk halk anlatıları alanında çalışmaları olmak.
Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Doçent 3 1 Dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal hareketler, yoksulluk ve direniş stratejileri üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Müzik Müzikolji Profesör 1 1 Müzik ve yöntem bilimleri alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 Bölgesel ekonomi. Avrupa Birliği, serbest bölgeler, ekonomik krizler, kadın istihdamı ve para politikaları alanlarında çalışmaları olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sosyal güvenlik alanında çalışmaları olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Kentleşme ve çevre sorunları alanında çalışmaları olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Profesör 1 1 Özel eğitim teknolojileri ve bilişim etiği konularında çalışmaları olmak.
Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Sermaye piyası hukuku ve karşılaştırmalı rekabet hukuku alanlarında çalışmaları olmak.
Mühendislik Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Biyomedikal alanında doktorası olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İnme ve diyabetle ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doktora ve doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak.
Tıp Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Probleme dayalı öğrenimle ilgili çalışmaları olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Parazitoloji alanında uzmanlığı olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kanser hücre hattı ve psikoonkoloji alanında çalışmaları olmak.
Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Vasküler nöroloji konusunda çalışmaları olmak.
Tıbbi Farmakoloji Doçent 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlığı olmak ve parkinson hastalığı üzerine çalışmaları olmak.
Radyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kas iskelet radyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Patoloji alanında uzmanlığı olmak ve kas- sinir biyopsiyoleri ve pediatrik pataloji konusunda çalışmaları olmak.
DİĞER ŞARTLAR: 1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir. 2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 3-Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi. 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD. 4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte. Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.