İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 1 Doçentlik unvanı aldıktan sonra Genetik Faktörlerin Diş Çürüğü Üzerine Etkisi, Florozisli Dişlerin Tedavisi, Kompozitler ve Diş Beyazlatma ile ilgili Uluslararası Dergilerde Klinik Çalışmalar üzerine yayınları olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim kuruluşunda en az dört dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
2 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Markalaşma üzerine çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim Kurumları ve Spor Ligi Marka Değerlerine ilişkin yayınlar yapmış olmak.
3 İslami İlimler İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doçent 1 1 İslam Tarihinde Gayr-ı Müslimler ve Ermeniler, İlk Dönem İslam Tarihi üzerinde çalışmaları olmak ve İslam Tarihi alanıyla ilgili, Ulusal bir Yükseköğretim kuruluşunda beş yıl görev yapmış olmak.
4 İslami İlimler Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türkiye'de Dini ve Seküler Maneviyat üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
5 Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent * 1 1 Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Desalinasyon Tesisleri ve Kararsız Akım Şartlarında Sediment Taşınımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 Mühendislik ve Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Doçent * 1 1 Doçentlik unvanını Petrol Mühendisliği veya Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Dayanım Anizotropisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 Mühendislik ve Mimarlık Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doçent * 1 1 Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Doğrusal, Doğrusal Olmayan, Kararlı, Akıllı Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Kaotik Sistemlerin Kontrolu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8 Mühendislik ve Mimarlık Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektro Mağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent * 1 1 Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Metamalzeme Tabanlı RF/Mikrodalga Devre ve Anten Tasarımları ile RF Enerji Hasatlama Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doçent 1 1 Güneş Enerjisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Organik ve Aromatik Tabanlı Alan Etkili Fototransistör, OLED ve Güneş Hücresi ile Polimer yapılı Schottky Diyot konularında çalışmalar yapmış olmak.
10 Orman Orman Endüstrisi Mühendisliği Odun Mekaniği ve Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans derecesini Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanından almış olmak. Lisansüstü derecelerini Orman Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Yapısal Kompozit Keresteler ve Odun Plastik Kompozitleri konularında çalışmaları olmak.
11 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Engellilik alanında çalışmalar yapmış olmak.
12 Sosyal ve Beşeri Bilimler Türk İslam Arkeolojisi Türk İslam Arkeolojisi Profesör 1 1 Türk İslam Arkeolojisi alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
13 Sosyal ve Beşeri Bilimler Felsefe Türk İslam Düşüncesi Tarihi Profesör 1 1 İslam Felsefesinde Sanat ve Estetik konuları üzerine çalışmış olmak.
14 Sosyal ve Beşeri Bilimler Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Modern Batı düşüncesi, Kant ve Yeniçağda din problemi üzerine çalışmış olmak.
15 Sosyal ve Beşeri Bilimler Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Profesör 1 1 Ayanlık ve Muhallefat konuları üzerine çalışmış olmak.
16 Sosyal ve Beşeri Bilimler Medya ve İletişim Gazetecilik Doçent 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Gazetecilik alanında yapmış, doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanından almış, Yazılı Basında Advertorial, Okur Yorumlarında Etik Sorunlar üzerine çalışmış olmak.
17 Sosyal ve Beşeri Bilimler Medya ve İletişim Radyo Televizyon ve Sinema Doçent 1 1 Doçentliğini Sinema alanında almış, Sinema, Televizyon Yayıncılığı, Kısa Film, Belgesel ve Medya Politikaları alanında çalışmış olmak.
18 Sosyal ve Beşeri Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 Eski Uygur, Oğuz ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmış olmak.
19 Sosyal ve Beşeri Bilimler Türk dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Öyküsü üzerine çalışmış olmak.
20 Sosyal ve Beşeri Bilimler Tarih Yeni Çağ Tarihi Doçent 1 1 Akdeniz ve İtalyan Şehir Devletleri üzerine çalışmış olmak.
21 Sosyal ve Beşeri Bilimler Medya ve İletişim Radyo Televizyon ve Sinema Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Yeni Medya, Fotoğraf Estetiği, Türk Sineması, Kısa Film Yapımcılığı ve Görüntü Yönetmenliği alanında çalışmış olmak.
22 Sosyal ve Beşeri Bilimler Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Yoksulluk, Göç ve Dezavantajlı Gruplar üzerinde çalışmış olmak.
23 Su Ürünleri Temel Bilimler Balıkçılık Temel Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kriptobentik Balıklar ve Kapalı Devre Dalış Teknolojileriyle ilgili çalışmaları bulunmak. Deniz İğnelerinde Filogenetik İlişkiler konusunda doktora yapmış olmak.
24 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası'na sahip olmak.
25 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Pulmoner Patoloji ve Üropatoloji alanlarında uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak, Pulmoner Patolojide yurtdışı deneyimi olmak.
26 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1
27 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak, Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu olabilecek sertifikaya sahip olmak.
28 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Neonatoloji yandal uzmanı olmak, Minimal İnvaziv Sürfaktan tedavisi alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayını olmak.
29 Tıp Cerrahi Tıp Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi alanında deneyimi ve uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.
30 Tıp Dahili Tıp Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak, Sağlık Ekonomisi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar üzerine epidemiyolojik modelleme çalışmaları yapmış olmak.
31 Tıp Dahili Tıp Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, Sinirbilim alanında doktora yapmış ya da yapıyor olmak.
32 Tıp Temel Tıp Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora derecesine sahip olmak, Ruhsatlı bir doku tipleme laboratuvarında en az iki yıl çalışmış olmak, Transplantasyon İmmünolojisi alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayını olmak.
33 Tıp Dahili Tıp İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastoenteroloji yan dal uzmanı olmak, Avrupa Gastroenteroloji Board ve Deney Hayvanları Kullanım sertifikası olmak, Yurt dışında en az bir yıl süreyle Gastrointestinal Motilite ve Reflü konusunda çalışmalar yapmak ve aynı alanda uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları bulunmak.

Diğer Şartlar:

1 - 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde, başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları ile Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.), 6 (Altı) adet. CD'yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaklardır.

5 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde, başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, diplomaları ile Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.) ve 4 (Dört) adet CD'yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaklardır..

6 - Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları ile Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya (dosyalar plastik arşiv kolisi içinde hazırlanmış olarak.) ve 4 (Dört) adet CD'yi ve dolduracakları Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuramazlar.

8 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Personel Dairesi Başkanlığımız http://personel.ikc.edu.tr/S/11131/usul-ve-esaslar internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.