Kasım ve Aralık ayında akademik ilanlar artacak mı!!!

Bilindiği üzere  2017 yılı için Devlet Üniversitelerine 4000 Öğretim Elemanı ( Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman vb) tahsis edilmişti. Bugüne kadar yaklaşık 2200 kadronun ilana çıkıldığı görülmektedir..

Kasım-Aralık 2017 aylarında geriye kalan 1800 kadronun ilana çıkılacağı bilinmektedir. Daha önceki yıllarda ilan edilen kadrolar incelendiğinde Aralık ayı içerisinde ilanların arttığı bilinmektedir. Sonuç olarak Kasım ayı içerisinde 400-500 civarında ilana çıkılacağı geriye kalan ilanların ise  Aralık ayında olacağı düşünülmektedir.