Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik personel alacak

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihindenitibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ana bilim dallarını belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüks ek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS ,eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Fakülte Bölümü Ana Bilim Dalı/Pr. Unvanı Derece Adet Açıklama
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1 Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ruh Sağlığı Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Ruh Sağlığı konusunda çalışmaları bulunmak.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Coğrafya Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışması bulunmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, aday öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Selçuklular tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Pr. Doktor Öğretim Üyesi 4 1 AZO ince filmlerinin fotovoltaik ve optiksel özellikleri konularında çalışması bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Firmaların iç kontrol sistemlerinin finansal performansa etkisi konusunda çalışması bulunmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bahçe Tarımı Pr. Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Bitki parazitleri ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.