Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel ç alışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ AÇIKLAMALAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Maliye Bölümü
Bütçe ve Mali Planlama 1 Kredi derecelendirme ve sağlık harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mali İktisat 1 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bilişim-iletişim teknolojileri ve yolsuzluk konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler 1 Uluslararası ilişkilerde süreklilik ve değişim, uluslararası güvenlik ve NATO konularında çalışmalar yapmış olmak.
Devletler Hukuku 1 Silahlı çatışmalar hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Elektrokonvülzif tedavi anestezisinde opioit kullanımıyla ilgili çalışma yapmış olmak. Akapunktur uygulama konusunda tecrübeli olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri 1 Kelam düşünce sisteminde bilgi kaynakları ve mâturidi hidayet algısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 İlköğretimde Beden Eğitimi Ders Programları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 1 Ruh dil bilim alanında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini elektrik mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.
TOPLAM 7 2