Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bahar dönemi yüksek lisans ve doktora ilanı yayımlandı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı
BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR
1- ) Aday öğrenciler birden fazla programa ve Enstitüye başvuru yapamazlar, başvuru yapılması durumunda aday öğrencinin tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- ) Başvurular üniversitemiz web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru aşamasında adayların gerekli belgeleri otomasyona yüklemeleri ve bunların doğru ve geçerli olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. ADAYLARIN ENSTİTÜYE GELMELERİNE GEREK YOKTUR.
3- ) Online başvurusu kabul edilen adayların, sisteme giriş yaptıkları e-posta adreslerine başvurularının onaylandığına dair mesaj gönderilecektir; başvurusu kabul edilmeyen veya düzeltme istenen adaylara ise, başvurularının neden kabul edilmediği veya düzeltmenin nerede yapılması gerektiğine dair mesaj gönderilecektir.
4- ) Mülakat/yazılı sınavına katılmaya hak kazanan öğrenci adayları 16 Ocak 2019 tarihinde saat:17.30'dan sonra ilgili enstitünün web sayfasından ilan edilecektir.
5- ) Başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan adayların, sınav takviminde belirtilen kayıt tarihlerinde, gerekli belgelerin aslı ve suretleri ile Enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.
6- ) Adayların başvuru formunda yer alan beyanlarının farklı ya da yanlış olduğu, başvuru koşullarını taşımadığı tespit edildiği durumlarda aday, lisansüstü bilimsel değerlendirme sınavını başarmış ya da kayıt yaptırmış olsalar bile, kazanmış oldukları haklar iptal edilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden ilişikleri kesilecektir.
7- ) Adayların programlara BAŞVURUDA bulunabilmeleri için mezun/mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda olan adayların başvuru yaparken son Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınacaktır. Kayıt tarihlerinde; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların dört yıllık lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, doktora programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların yüksek lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini getirmedikleri takdirde kayıtları geçersiz sayılır.
8- ) Gerekli evrakları yükleyerek yaptığınız online başvurunuz, başvurunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacaktır. Belirtilen Enstitü adresine herhangi bir evrak getirmenize gerek yoktur. Online başvuruda sisteme yüklediğiniz evraklarla değerlendirme yapılacaktır. Sınav (Mülakat/yazılı) yapacak ya da yapmayacak Anabilim Dalları Sınava girmeye hak kazanan adayların ilanında belirtilecektir.
9- ) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
10- ) Tezsiz Yüksek Lisans için ; ALES ve Yabancı Dil Puanı koşulu aranmamaktadır.
11- ) Başvuran adayların mezuniyet notunun 100'lük veya 4'lük karşılığı bulunmadığı takdirde YÖK'ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Adayların online başvuru yaparken mezuniyet not ortalamalarını 100'lük olarak yazmaları gerekmektedir.
12- ) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kontenjan yetersizliğinden dolayı kapatılacak olan programlara başvuruda bulunan öğrenci adayları; adayların talebi, Anabilim Dalının kabulü ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile kontenjan yeterliliğini sağlayan başka bir programa aktarılabilecektir.
13- ) Tezsiz Yüksek Lisans programı hariç başka herhangi bir programda (Tezli Yüksek Lisans/Doktora) kayıtlı olduğu tespit edilenler bilimsel değerlendirme sınavını başarmış olsa bile kayıt hakkını kaybedecektir.
Online Başvurunuzun Geçerli Olabilmesi için;
* Gerekli evrakları yükleyerek yaptığınız Online başvurunuz, başvurunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacaktır. Belirtilen Enstitü adresine herhangi bir evrak getirmenize gerek yoktur. Online başvuruda sisteme yüklediğiniz evraklarla değerlendirme yapılacaktır
* Lisansüstü programlara başvuru ücreti 50TLdir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru ücretini Halk Bankası Merkez Şube IBAN TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20 hesabına ödemeleri gerekmektedir. Yapılan ödemenin iadesi yapılmayacaktır. Yatırılan ücretin makbuzunun on-line başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur. Makbuzunu yüklemeyen aday öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir.
LÜTFEN DİKKAT!!!
1- Açılan pencerede yer alan bütün alanları büyük harfle doldurunuz.(e-posta alanını küçük harfle doldurunuz.)
2- Açılan pencerelerde Mezuniyet belgeleri (mezun olabilecek durumda olanlar için mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir yazı, yoksa öğrenci not döküm belgesi), sınav belgeleri (tezsiz hariç), fotoğraf yüklenmesi zorunludur.
3- Yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar lisans mezuniyet bilgilerini, Doktora programlarına başvuru yapan adaylar hem yüksek lisans mezuniyet bilgilerini hem de lisans mezuniyet bilgilerini dolduracaktır.
4- Vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. (Başvurunuza vesikalık fotoğrafınız dışında fotoğraf yüklemeyiniz.)
5- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
6- Online başvuru sisteminde SEÇİLEN PROGRAMLAR sekmesinde program tercihinizi
yaptıktan sonra "EKLE" tuşuna basmayı unutmayınız. Başvurunuzu "Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum. / I declare that the information I have supplied in this form is true and correct." ibaresini işaretledikten sonra kaydedip tamamlayınız.
7- Başvurular Online olarak yapılacaktır, Enstitüye gelmenize gerek yoktur.
DEĞERLENDİRME
A- Başvuru
1- ) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %35'i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.
2- ) Yabancı dil puanı istenmeyen Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %50'si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.
3- ) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; lisans not ortalaması dikkate alınır, not ortalaması en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.
B- Öğrenci Kabulü
1- ) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar ile bu sınav veya sınavların aritmetik ortalamasından 60 puandan aşağı alanlar başarısız sayılır.
2- ) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
3-) Her program için, en fazla ilan edilen asıl kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edilir.
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi

07-13 Ocak 2019

Bilgisayar Ortamında Başvuru Tarihleri

07-13 Ocak 2019 saat: 16.00'a kadar

httD://vbu.edu.tr/sosvalbil

Başvuru ücreti 50 TL'dir.

Başvuru ücreti ödeme yeri: Halk Bankası Merkez Şube IBAN TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20

EFT kabul edilmemektedir.

Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyetini belgelemek koşulu ile mezun olabilecek durumda olanlar başvuruda bulunabilirler.( Mezun durumda olabilecek olanların son transkript notu dikkate alınır.)

Adaylar birden fazla programa başvuru yapamazlar.

Sınava (Mülakat/Yazılı ) Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı

16 Ocak 2019 Çarşamba

(17.30'dan sonra http://ybu.edu.tr/sosyalbil adresinden ilan edilecektir.)

Sınav Yeri ve Saati

16 Ocak 2019 Çarşamba

(17.30'dan sonra http://ybu.edu.tr/sosyalbil adresinden ilan edilecektir.)

Sınav Tarihi

21-22-23-24 Ocak 2019

Kazanan Asıl ve Yedek Adayların İlanı

29 Ocak 2019 Salı

(16.00'dan sonra http://ybu.edu.tr/sosyalbil adresinden ilan edilecektir.)

Asıl Adayların Kayıt Tarihi ve Yeri

01-05 Şubat 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya

Yedek Adayların İlan Tarihi

06 Şubat 2019 Çarşamba

Yedek Adayların Kayıt Tarihi ve Yeri

07-08 Şubat 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya