O Tarihten Önce Yapılan ALES Sınavının Geçerliliği 3 Yıl..!

Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve2017/7352 esas nolu kararıyla "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönemelik"in geçici 6. maddesi durdurulmuştur.

Söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.