Batman Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı Alacak

Batman Üniversitesi 10 Araştırma görevlisi ve 6 Öğretim görevlisi olmak üzere 16 Öğretim Elemanı alacak, son başvuru tarihi 24 Temmuz 2019 mesai bitimi.
Batman Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı Alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan (Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı Diller Bölümü/Yabancı Diller Anabilim Dalı için ilan edilen dilden en az 80 puan) almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ

10 Temmuz 2019

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

10 Temmuz 2019

SON BAŞVURU TARİHİ

24 Temmuz 2019 (Mesai Bitimi)

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ

31 Temmuz 2019

*GİRİŞ SINAVI

05 Ağustos 2019

NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ

08 Ağustos 2019

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ

https: //www.batman.edu.tr/

*Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2019/05 İlan nolu kadrolar için sadece sözlü diğer kadrolar için sadece yazılı sınav yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İlan No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Ad.

Drc

Ales

Puanı

Ales

Puan

Türü

Yab.

Dil

İlanda Aranan Özel Şartlar

2019/01

Rektörlük

-

-

Öğr. Gör. (Uygulamalı

Birim)

1

6

70

SAY

50

Kimya bölümü lisans mezunu olmak, Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. UV-VIS,ICP-OES, HPLC,GC ve GC MS cihazlarının kullanıcı eğitim sertifikalarından en az üçüne sahip olmak ve lisans mezuniyetinden sonra gıda kimyası analizleri alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu SGK dökümü ile belgelemek.

2019/02

Rektörlük

-

-

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

2019/03

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

2019/04

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

2019/05

Yabancı Diller

Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

2019/06

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

6

70

SAY

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. HPLC, GC ve UV-VIS cihazlarının kullanıcı eğitim sertifikalarına sahip olmak ve lisans mezuniyetinden sonra gıda mikrobiyolojisi alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu SGK dökümü ile belgelemek.

1

5

70

SAY

50

Sağlık Bilimleri, Elemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Elemşirelik Lisans mezunu olmak ve Çocuk Elastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

6

70

SAY

50

Sağlık Bilimleri, Elemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Elemşirelik Lisans mezunu olmak ve Cerrahi Elastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

6

70

SAY SÖZ

EA

80

İngiliz Dili ve Edebiyatı/ İngiliz Dili ve Eğitimi/ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık/lngiliz Dil Bilimi veya İngilizce Öğretmenliği alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

1

6

70

SAY

SÖZ

EA

50

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

2019/07

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

Araştırma Görevlisi

1

5

70

SAY

50

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

2019/08

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Araştırma Görevlisi

1

5

70

SAY

50

Elektrik Tesisleri bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019/09

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Araştırma Görevlisi

1

5

70

SAY

50

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Enerji, Termodinamik veya Otomotiv bilim dalların birinde doktora yapıyor olmak.

2019/10

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Araştırma Görevlisi

1

6

70

SAY

50

Ulaştırma bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019/11

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Araştırma Görevlisi

1

7

70

EA

50

İktisat alanında lisans mezunu olmak ve İktisat Politikası alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2019/12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Araştırma Görevlisi

1

6

70

EA

50

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü veya Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2019/13

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Siyasi Tarih

Araştırma Görevlisi

1

7

70

EA

50

Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans mezunu olmak ve Ortadoğu Çalışmaları Programında doktora yapıyor olmak.

2019/14

İslami İlimler

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Tefsir

Araştırma Görevlisi

1

6

70

SÖZ

50

Tefsir alanında doktora yapıyor olmak.

2019/15

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Araştırma Görevlisi

1

6

70

SÖZ

50

Yeni Medya bölümü lisans mezunu olmak. Radyo, Tv ve Sinema Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) (Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi için) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet

harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya

eklenecektir.)

7- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

9- Nüfus cüzdan fotokopisi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birisinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.

6- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

TELEFON

NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Rektörlük

Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/ Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 39 42

personel@batman.edu.tr

Sağlık Yüksekokulu

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Merkez Kampüsü

BATMAN

0488 217 38 62

saglik@batman.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu / Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 20 36

yabancidiller.batman.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 39 96

besyo.batman.edu.tr

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 35 54

mmf@batman.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 40 96

iibf@batman.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 38 79

iif@batman.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN

0488 217 39 95

guzelsanatlar@batman.edu.tr