Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 25 Mart 2019.
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 657 sayılı
Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile
yürürlükteki Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca 2 (iki) araştırma görevlisi alınacaktır.
Üniversitemizin öğretim dili ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve
yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi
gerekmektedir.
Adayların Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmaları gerekir. ALES sayısal puan
kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge eklemelidir.
Adaylar özgeçmişlerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve
yayınlarını, kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs;
Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire
Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru
formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti
ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklemelidir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
SINAV TAKVİMİ
Ön Değerlendirme 26.03.2019
Sınava Giriş 28.03.2019
Nihai Değerlendirme 29.03.2019