Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücretleri

EK DERS ÜCRETİNİN YASAL MEVZUATI

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; "Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür." denilmektedir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler  için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders  ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır."  hükmü yer almaktadır.

HAFTALIK DERS YÜKLERİ NE KADAR ?

Haftalık ders yükleri öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların maaş karşılığı okutmuş olduğu dersler olarak nitelendirilebilir. Akademik Personelin unvanına ve görevlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Unvan

Haftalık Ders Yükü

1.Öğretim

2.Öğretim

Toplam (saat)

Profesör

10

20

10

30

Doçent

10

20

10

30

Yrd.Doç.

10

20

10

30

Öğr.Gör.

12

20

10

30

Okutman

12

20

10

30

                                                        (Tablo 1)

-Tablomuzdan Doçent unvanını örnek verecek olursak, Doçent olan öğretim üyesinin ek ders ücretini alabilmesi için öncelikle 10 saatlik maaş karşılığı derslerini yani haftalık ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Tamamladığı takdirde  birinci öğretimde 20 saate kadar,  ikinci öğretimde ise 10 saate kadar ek ders ücreti alabilecektir

-2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca; Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin ders verme yükümlülükleri yoktur ve dolayısıyla haftalık ders yükleri  “0” olarak kabul edilir. Bu bağlamda, yukarıda adı geçen unvanlara sahip akademisyenler 1 saat ders yapsa bile haftalık ders yükü aranmaksızın ek ders ücreti alabilirler.

-Bununla birlikte Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdür yardımcılarının ve bölüm başkanlarının ise haftalık ders yükleri tabloda yer alan verilerin yarısı olarak kabul edilir. Örneğin; idari bir görevi olmayan bir Yardımcı Doçent’in haftalık ders yükü 10 saat iken Bölüm Başkanı olan Yardımcı Doçent'in haftalık ders yükü 5 Saattir.

HANGİ UNVAN SAAT BAŞI NE KADAR ÜCRET ALABİLİYOR ? 

Ek ders ücretleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda unvanlara göre belirlenen katsayılar üzerinden hesaplanmaktadır. Cari yıl için belirlenen memur maaş katsayısı (2016 yılının ilk 6 ayı için 0,088817) ve girilen ders saati birbirleri ile çarpılarak belirlenir. Örnek olarak bütün unvanların 80 saatlik ek ders ücretlerini hesaplayabiliriz.

Unvan

Katsayı

Profesör

300

Doçent

250

Yardımcı Doçent

200

Öğretim Görevlisi

160

Okutman

160

                                                 (Tablo 2)

80 saatlik örnek Hesaplama;

Unvan

Unvan Katsayısı

Memur Maaş Katsayısı

Brüt Ücret

(1 Ders Saati)

80 Saatlik Brüt Ücret

Profesör

300

0.088817

26.64 TL

2131.20 TL

Doçent

250

0.088817

22.20 TL

1776.00 TL

Yardımcı Doçent

200

0.088817

17.76 TL

1420.80 TL

Öğretim Görevlisi

160

0.088817

14.21 TL

1136.80 TL

Okutman

160

0.088817

14.21 TL

1136.80 TL

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar eğitim öğretim yılı sonuna kadar ek ders ücreti alabilirler. Ancak yaz döneminde lisans dersleri bittiği için ek ders ücreti alamazlar.

Bunun istisnası sadece lisansüstü eğitimdir. Öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaptıkları için yaz döneminde de haftalık ders yükü aranmaksızın ek ders ücreti alabilirler. Örnek olarak bir öğrencinin danışmanlığını yapan öğretim üyelerinin almış oldukları aylık (4 haftalık ) ek ders ücretini hesaplayabiliriz.

Bilindiği üzere, öğretim üyesi 1 öğrenciye, 4 saati uzmanlık 1 saati danışmanlık olmak üzere toplamda haftalık 5 saat ders verir. Aylık ise toplamda 20 saat eder. Unvanlara göre 1 öğrenciden yani 20 saatten aşağıdaki tutarlar kadar ek ders ücreti alabilirler.

Unvan

Unvan Katsayısı

Memur Maaş Katsayısı

Brüt Ücret

(1 Ders Saati)

20 Saatlik Brüt Ücret

Profesör

300

0.088817

26.64 TL

532.80 TL

Doçent

250

0.088817

22.20 TL

444.00 TL

Yardımcı Doçent

200

0.088817

17.76 TL

355.20 TL

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ek ders ödemeleri ile ilgili kafanıza takılan soruları bize Sorun Cevaplayalım menüsünden ulaştırabilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.