Öğretim Görevlisi Atamalarında Deneyim Sorunu

Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına başvurular, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak,

hükümleri yer almaktadır.

Yönetmelik çerçevesinde, tezli yüksek lisans yapmamış olan adayların öğretim görevlisi kadrosuna başvurabilmeleri için en az iki veya beş yıl deneyim sahibi olmaları ve bunu da başvuru yaptıklarında belgelendirmeleri zorunludur.

ADAYLAR HANGİ BELGELERLE DENEYİMLİ OLDUKLARINI BELGELENDİRİYOR ? 

Adaylar öğretim görevlisi kadrolarına başvururken deneyimlerini 2 şekilde belgelendirmektedir :

1-Kişi özel sektörde çalışıyorsa/çalışıp ayrılmışsa sigortalı gün sayısını gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi ve çalıştığı firmalardan aldığı iş deneyim belgeleriyle,

2-Kişi kamuda çalışıyorsa/çalışıp ayrılmışsa hizmet süresinin gösterir ilgili kamu kurumundan alacağı Hizmet Belgesiyle

BAŞVURUDAN SONRA  ÜNİVERSİTELERDE JÜRİ DEĞERLENDİRMEYİ NEYE GÖRE YAPIYOR ?

Adaylar deneyimleri ile ilgili yukarıda yazdığımız belgelerle başvurdukları zaman problem burada başlamaktadır. Çünkü jüri üyeleri adayların belgelerini incelerken sigortalı olarak veya kamuda çalıştığı gün sayısına bakmaktadır. Ancak, SGK Hizmet döküm belgelerinde, iş deneyim belgelerinde veya kamu kurumlarından alınan hizmet belgelerinde adayın bizzat hangi alanda çalıştığının tespit edilmesi mümkün olamamaktadır.  Sorunu  bir örnekle açıklayacak olursak;

Bir devlet üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluna alınacak öğretim görevlisi ilanında özel şartların şu şekilde olduğunu düşünürsek :

“Hemşirelik Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında iki yıl deneyimli olmak.” 

Bu ilana Hemşirelik alanında lisans mezunu bir adayın kendi alanında iş bulamadığını, bir özel sektör firmasında muhasebeci olarak  en az 2 yıl süre ile sigortalı olarak çalıştığını varsayalım. İlgili kişi ilan edilen bu kadroya başvurup, SGK hizmet döküm belgesini de  başvuru belgelerine eklemiştir.

Üniversitelerde kurulan jüri başvuran adayın belgelerini incelerken bu kişinin muhasebeci olarak çalıştığını, alanında hemşire olarak çalışmış ve deneyimli olduğunu tespit etmesi mümkün değildir. Çünkü hiçbir SGK hizmet döküm belgesinde adayın hangi alanda çalıştığı yazmamaktadır. Sadece hangi ilde, hangi firmada ve kaç gün sigortalı olarak çalıştığı ifade edilmektedir. Belgede yapılan “işin niteliği ve kişinin yaptığı görev” yazılmamaktadır.

Bununla birlikte, özel sektör firmalarından alınan iş deneyim belgelerinin de günümüz dünyasında sahte olarak hazırlanması da zor olmasa gerek!!!

Ayrıca, kamu kurumları tarafından verilen hizmet belgelerinde de adayın sadece hangi unvanda çalıştığı yazmaktadır. İlgilinin bir fiil çalıştığı “işin niteliği ve kişinin yaptığı görev” yazmamaktadır.

Dolayısıyla jüri başvuruda ibraz edilen belgeleri incelediğinde kişinin alanında deneyimli olduğunu varsayarak başvurusunu kabul etmektedir. Eğer bu kişi giriş sınavında  da başarılı olursa ilgili kadroya atanmaya hak kazanmaktadır.

SORUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

Yukarıda örnekle de açıkladığımız durumun önüne geçmek amacıyla, “”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“te yapılacak düzenleme ile deneyim şartı olan kadrolara deneyimlerinden ötürü atanmaya hak kazanan adaylarla ilgili olarak üniversitelerin ilgililerin çalıştığı gerek özel sektör firmaları gerek kamu kurumlarından bilgi-belge talep etmelerinin zorunlu hale getirilmesi ve ilgililerin deneyimlerinin başvurdukları kadro alanıyla uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik ve görsel kullanılabilir. Açık kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.