Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23.
maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek
Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları
gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde
dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca
Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim
alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’leri 4 nüsha halinde dilekçelerine
ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları
gerekmektedir.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan detayları için TIKLAYINIZ...