Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğreti Üyesi Alım İlanı- İptal Edildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 11.01.2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan öğretim üyesi alım ilanı iptal edildi.

İPTAL İLANI

11.01.2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alını ilanı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi kadro sayıları belli olmadığından dolayı iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat/İktisat Politikası Anabilim Dalı

Doçent

2

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini ilgi alanda almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

İlahiyat veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.