Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı yayımlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dalına Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıpta uzmanlığını Göğüs Hastalıklarında ve Fizyolojide almış olmak, kamu sağlık kurumlarında en az 2 yıllık yönetim tecrübesi olmak.