Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 12 Mart 2019.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 26.02.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 12.03.2019

BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 VATANDAŞLIK, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 OKUMA EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMINDA VE ÜSTÜN YETENEKLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 OKUL ÖNCESİ ALANINDA LİSANS, ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE DOÇENTLİĞİNİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİ
MOLEKÜLLER BİYOLOJİ VE GENETİK 1 DOÇENTLİĞİNİ BİYOLOJİ VEYA MELEKÜLER BİYOLOJİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK VE BİTKİ MOLEKÜLER FİZYOLOJİSİ, FİLOGENİSİ VE FİTOTOKSİK SİSTEMİ, KONULARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
ZOOLOJİ 1 ORNİTOLOJİ ALANINDA EKOLOJİK VE TOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ 1 LÜMİNESANS VE YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ KONULARINDA ÇALIŞMASI OLMAK.
UYGULAMALI MATEMATİK 1 LYAPUNOV TİPİ EŞİTSİZLİKLERİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU 1 İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
İSLAM HUKUKU 1 İLAHİYAT VEYA İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMASI OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİMLERİ 1 DOÇENTLİĞİNİ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK VE KAMU YÖNETİMİNDE İNOVASYON İLE İLGİLİ ALANLARDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
MALİ İKTİSAT 1 DOÇENTLİĞİNİ MALİYE BİLİM ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK ZOOTEKNİ 1 RENKLİ TİFTİK KEÇİLERİNDE KAN PROTEİNLERİ POLİMORFİZMİ İLE BAYİ VERİM ÖZELİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.
VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK 1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 1 DOÇENTLİĞİNİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
UYGULAMALI JEOLOJİ 1 POMZA VE PERLİT MADENLERİNİN EKONOMİK JEOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
KİMYASAL TEKNOLOJİLER 1 BİYOFİLİM ARAŞTIRMALARI İLE BİYO GİDERİM OPTİMİZASYONLARI ALANLARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ 1
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
NÖROŞİRURJİ 1 BORNİTRUR VE HİDROKSİAPATİT EMDİRİLMİŞ SCAFFOLF'UN BEYİNLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
ÜROLOJİ 1 FONKSİYONEL ÜROLOJİ ALANINDA EĞİTİM ALMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİSİ) 1 İLGİLİ ALANDA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
PRAZİTOLOJİ 1 TIBBİ PRAZİTOLOJİ BÖLÜMÜNDEN DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK NÖROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK NEFROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK KARDİYOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK YOĞUN BAKIM) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ENFEKSİYON) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ACİL) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK HEMOTOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIK VEYA YAN DAL UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK.