Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 19 Şubat 2019.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Başvuru Tarihi : 05.02.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.02.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını
sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik
hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA
YİÜ. Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA
YİU Sağ. Bil. Fak. Oğuzlar Mahallesi 1675 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA

İlan detayları ve kadrolar için TIKLAYINIZ.