Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adaylar; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adayların bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete'de ve Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 
BİRİM BÖLÜM/ANA BİLİM DALI PROF AÇIKLAMA DOÇENT AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 1
Fen - Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonk. Teorisi 1
Fen - Edebiyat Fakültesi Botanik 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi 2
Mühendislik Fakültesi Yapı 1
Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak. Siyaset ve Sosyal Bilimler 1
Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak. Yönetim Bilimleri 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Algoloji yandal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji 1
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 1
Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 1
Veteriner Fakültesi Zootekni 1
Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 1
Veteriner Fakültesi Biyokimya 1
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama 1
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 1
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku 1
Mühendislik Fakültesi Termodinamik 1
Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak. Yönetim ve Organizasyon 1
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. 1 PDÖ eğitim sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 PDÖ eğitim sertifikası olmak.
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 1